Kwnni ad igan aln nnɣ


  inkr yan uxatar n yan iɣrm ira ad isskr tamɣra i yiws amẓẓan. iɣra i mddn akkw imẓẓan ula ixatarn, icirran ula ticirratin, irgzn ula tiwtmin… ira ad mmrn mddn s umata.

          issbdd itsn ixzamn imqqurn ammas n yan urnar iɣr awd i id ṭṭalb n iɣrman. ukan iɣr awd i wadjar nns ḥsayn, igan bu wawal ig bu tqrfiyt, da ittbbi timdyazin, ar ikkat awal ammas, iga bu uḥidus imqqurn, ntta ad as innan g yan ugraw :” amr tgi tɣuri amm uḥidus xs i tlla dducṭuṛa gr iḍuḍan” inna asn diɣ ddag d yaɣul g Fṛanṣa:” yuf yan izli ig t id iṣxxṛ ṛbbi Fṛanṣa ula ma ayd digs illan.” iga argaz agwzzal, da ilssa taṛẓẓiyt nns, ixatr as imi imikk, ikwmc as uyrni, da as ṭṭṣṣant tfiras abda. iɛzza ɣur ifddamn kigan, ar as ttinin “tisnt-n-ujmuɛ[1]“.

ḥsayn tawada nns tsti, tga zund tin usnus, ḥsayn issn ad ibrrm[2] iwaliwn ard da ttṛɛabn mddn. wnna iran ad as isiwl da ittawy itnan ad ur izgl g wawal.

         ass n tmɣra igula d, tga tgmmi n tmɣra tafrqact s ikwlan n iḥndirn d iɛbraq d tsbnay. ulint tɣratin s aflla, illa waḍu n izɣran. ukan idda d ḥsayn, iṣṣfu taẓnnaṛt nns ikcm d s txamt, ikḍu aḍu n izɣran, ibdd jjɣb aflla n wazzar nns. ffin d isfra d izlan g iɣf nns, ar icmctag ancucn, ar ittbbi timdyazin d izlan g walni nns afad ad diɣ ig itri n ayt uḥidus ddag iṛẓm umɣar n uḥidus i izlan.

       ikcm ḥsayn s txamt yaf nn ṭṭlba zwarn nn iɛamiyn s udɣar. inna asn :” azul at a aln n iɣyal!!” rarn as d g udɣar :” kyyin ayd igan asrdun d uɣyul d ma ayd akkw ijjan” ar iṭṭṣṣa ḥsayn

 inna as :” awa s ttawil ar d takzm awal inu, nniɣ awn zɛma hat nkkwni ibujadiyn ayd nga, nkkwni iɣyal ayd nga, kwnni ad igan aln nnɣ, kwnni ad s nsksiw d s nsufu imal nnɣ”.

ukan ikrkr[3] ujmuɛ s taḍṣa, iddɣ diɣ ibṛṛm ḥsayn awal, asin d ṭṭlba ar as ttdɛun s lxir d tfalki d ma ayd akkw iṛwan.

OMAR AIT SAID

[1] : tisnt-n-ujmuɛ/ tgrirt

[2] : isnqlb/ibrrm

[3] : ikrkr/ibbaxxi

AzulPress


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires