ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ ⵙ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ


ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵓⵔⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ ⵙ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴳⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵉⵜⵜⵓⵚⵏⵄ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⵏ », ⴰⴷ ⵙⵇⵙⵃⵏ ⴰⵔⴰⵇ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⴰⵜⴼⵓⵔⵎ ⵉⵜⵜⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ.

ⵉⴷⵜⵜⴻⵜ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ « ⵏⵢⵓ ⵎⵓⵜⵓⵔⵣ » ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵔⴰⵙⵎⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵜⴰⵡⵜ « ⵏⴰⵎⴽⵙ » ⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵜⴰⴽⵔⵔⵓⵙⴰⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵉⴱⵖⵔⵏ HUV (Hydrogen Utility Vehicle) ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵓⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴽⵔⴰ ⵣⵣⴳⵙⵏⵜ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵖⵔ ⵉⵃⵓⴷⵔⵉⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵉ ⴷⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵢ ⵜⵜⴰⴷⴼⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵜⵜⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵙⵙⵢⴰⴼⵓⵏ, ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴱⴱⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵜⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « ⵏⵢⵓ ⵎⵓⵜⵓⵔⵣ » ⵉⵊⵊⵏ ⵜⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵄⵓⴷⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ) ⵉ ⵓⵚⵏⵏⵄ ⵏ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴼⴹ ⴷ ⵓⵣⵣⵏⵣⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵜⵔⴰⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔ 27 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵡⵏⵜ. ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵖⴰ ⴳⴳⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ 156 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ 580 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵜⵡⵛⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⴱⵔⴰⵏ ⴳ ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2023 ⴰⴷⵜⵜⴻⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⵣⵉ ⵙⵏⵏⵉ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴹⵍⵇ ⵉ ⵓⵙⴷⴷⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⵜⴻⵜⵜⵅⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⵎⵉⵡⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⴱⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵡⵇ. ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴰⴼⵙ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵙⵙⵓⵊⴷⵏ, ⵎⴰⵎⵛ ⵖⴰ ⴳⴳⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴰⵙⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵇⵇⴰ ⵜ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴳⵔ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵕⵡⵉ.

ⵅ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵡⵛⵛⵃ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵙⵉⵎ ⴱⵍⵅⵢⵢⴰⵟ, ⴰⵎⴽⵔⴰⵙ ⵏ « ⵏⵢⵓ ⵎⵓⵜⵓⵔⵣ » ⴷ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵏⴰⵊⴰⵃ ⴰⵎⴽⵔⴰⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ « ⵏⴰⵎⴽⵙ » ⵙ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵏⴳⴰⵎ.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴰⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵔⵜ, ⵕⵉⵢⴰⴹ ⵎⵣⵣⵓⵔ.

Agllid issixf tafugla n usmnid n tihirit tamɣrabit i iwdan d yan umdya n tkrrusat ixddmn s uhidrujin s tsntayt tamɣrabit

ṛṛbaṭ – issixf bab n waddur agllid muḥmmad wis ṣḍiṣ, ad t inṣṛ ṛbbi, ass ad n waynas g ibrgmmi agldan g ṛṛbaṭ, tafugla n usnkd n yan umdya n thirit n yan umguray amɣribi, d umdya ad amzwaru ixddmn s uhidrujin nna issgm yan umɣribi, maya ad gan sin isnfarn imiɣisn ittxsn ad sdusn tamatart n « ittuṣnɛ g lmɣrin », ad sqsḥn araq n tgldit am yan ublatfurm ittmḥizwarn xf ufars n thiritin.

idttet ussnkd tihirit n tmdrawt « nyu muturz » illan d yan tmdrawt s urasmal amɣribi, d yan umdya amzwaru n tkrrusat n uhidrujin n tmdtawt « namks » min xf smman takrrusat n uhidrujin ibɣrn huv (hydrogen utility vehicle) timxsa n bab n ugllid ḥma ad issmɣr sg tsntayin tinamurin tumqqranin d tnukra zzgsnt, uggar ɣr iḥudriyn imɣribiyn, i di nttaf g isnfarn ad.

tisntayin ad timguray ttadfnt g igr n inɣmisn igldann yattuyn ittxsn ad awin igr uslig xf ussaru issyafun, s uggar g igran ibbuɣlan, d usufɣ n yat tsatalt tamaynut n tsntayin g tgldit.

tgga tamdrawt n « nyu muturz » ijjn tmyiwnt tamgurayt g ɛin ɛuda (tamnaḍt n ṛṛbaṭ-sla-lqniṭṛa) i uṣnnɛ n thiritin i ussifḍ d uzznzi g tmurt, ttrajan ad awḍn g ufars ar 27 n ifḍ n tmyiwnt. mani i ɣa ggn assaru amatu g usnfar ad s 156 mlyun drhm d tzmmar ad ggn 580 n twuri.

twca tasnurayt tanamurt n ufra abran g fbrayr 2023 adttet nns i tkrrusat tamzwarut. zi snni tbda tamssntit tḍlq i usddu amzwaru n ufars, tettxs ad tgg tamiwnt ad g wayyur n yunyu d yuckan, ad bdan g uswwq. asnfar ad ttbddan xafs ca n tzmmar d tinamurin, ittxsn ad ssgmn tihiritin ad tnt ssujdn, mamc ɣa ggn tamatart tamɣrabit.

assnfar ad amqqran aqqa t g wul n yat tdinamit tasmaynut, g uswir amaḍlan, ittxsn ad ssgmn udmawn imaynutn n wassay ismunan gr uwqqr n twnnaḍt d tṛwi.

x manaya iwccḥ bab n waddur mass nasim blxyyaṭ, amkras n « nyu muturz » d fawzi najaḥ amkras anmhal n tmssntayt n « namks » s lwisam n tzmmar timswingam.

tafugla ad iḥaḍṛ as umawsas n tmgri d tsbbabrt, ṛiyaḍ mzzur.


1 Commentaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ

ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵓⵏ