ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ


ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵏⴳⵀⴰⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵎⵓⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⵣ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵡⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 96 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵎⵣ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵛⴰⵔⵍⵣ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵣⵏ ⵏ ⵡⵜⵜⴰⵢ ⵏⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵡⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 73 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴳⵓⵔⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⵜ ⵊⵉⵎⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵇⵔⴱⵏ .

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴰⵙⵙⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ  » ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵎⵍⴰⵏ ⵉⴹⴹⴱⵉⴱⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⴰⵎⵏⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⵎⵎⴰ ⴳ ⵉⵡⵉⵣ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ .

ⵜⴹⵀⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⵔⵉⵣ ⵜⵔⴰⵙ ⵎⵢⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⴰⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⴱⵖ ⵜⵙⵓⵏⴱⴳ ⴱⵓⵔⵉⵙ ⵊⵓⵏⵙⵓⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ

Tamttant n tgllidt Ilizabit tiss snat

Lunḍun – tsgura tgadirt n bakingham ass n ukwas mas tammut tgldit ilizabit tiss snat nna tumz n tnbaḍt g izmz imqqurn g umzruy n tgldit tamunt g wttay nns 96 usggʷas .

Rad yamz ansa nns agldun carlz amkkusu n udabu abriṭani g usggʷzn n wttay ns kṛaḍ g wttay nns 73 usggʷas lliɣ rad ttusgura agllid g umaddud g tgadirt n sant jims g lunḍun g uzmz iqrbn .

G uzmz izrin g assad tnna tgadirt tagldant g yan usiwḍ ” uggr n usutg g tifawt ad mlan iḍḍbibn n tgllidt amnus nnsn xf tadusi n lall n waddur d nnan ad tqamma g iwiz adusan .

Tḍhr tagldit Ilizabit ass n usinas izrin lliɣ tsnubg briz tras myad ttustay tansixft tamaynut n imawsasn dffir llibɣ tsunbg buris junsun mayad isrs ussufɣ nns


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires