ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵜⵙⴱⴷ ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵙ « ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵜ »


ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵜⵙⴱⴷ ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵙ « ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵜ « , ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵏ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵔⵓⴱⵉ

ⵏⵢⵓⵔⵓⴱⵉ – ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵉⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵔⵓⵜⵓ, ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⴱⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ « ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵜ  » ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵔⵓⴱⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵜ ⵉ ⵓⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵜⵉⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⴳⵉⵙ , ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙⵚⴷⵉⵙ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⵉⵏⵉ, ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵚ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵉⵏⵉⵢⵜ ⵜⵖⵜⵙ ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵙ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵔⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵍⴰ ⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⵎⴰ ⵙ ⴷ “ ⵙ ⵡⵓⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ , ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ , ⵜⴼⴽⴰ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵖⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵙⴰⵢ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵜⵉⵡⵙ ⵉ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵎⵓⵏ (UN) ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵎⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵙⴰⵎⵡⵉⵢ ⵔⵓⵜⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵉⵏⵉⵢⵜ, ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵖⵓⵛⵜ 2022, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⵖ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ .

ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴽⵉⵏⵉⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵔⵓⵜⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵍⴽⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴳ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⵉⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵉⵏⵉⵢⵜ ⵎⴰ ⵙⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵔⴱⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵓⵜⵛⵛⵉ.

ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ , ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵔⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ.

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏⴰⵚⵔ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

G tbrat n bab n waddur agllid muḥmmad wiss ṣḍiṣ, tagdudant n kinya tsbd asɣzn s « tgdudant taṣḥṛawiyt « , tssnti ad tqqn asmdya nns g nyurubi

G tbrat n bab n waddur agllid muḥmmad wiss ṣḍiṣ, lli yuzn i uslway amaynu n tgdudant n kiniya mass wilyam rutu, tɣts tgdudant n kinya xf asbd n usɣzn n « tgdudant taṣḥṛawiyt  » d ussnti n usbdd n usmdta nns g nyurubi.

inna unmala amadraw mas illa g tbadut talikktruniyt i ubrgmmi n n tslwayt nagdudant n kinya tisddarin sg gis , d wammaẓ n tbrat n bab n waddur muḥmmad wissṣdis i uslway akini, n wass n akṛaṣ mas d tagdudant takiniyt tɣts asbdd n usɣzn s tgdudant tasḥṛawiyt d ussnti n usbdd n usmdya nns g rmazirt n kinya.

inna unmla amadraw ma s d “ s wuqqr n tamunt tamurant , d war akccum , tfka kinya amyawas nns i usɣiws n tbaḍt asɣzan lli tfka tgldit n lmɣrib, d mas iga yan ufssay n tamunt tamurant i lmɣrib afad ad sgaddan amyasay.

g usati ad nit, inna mas d kinya tiws i usati n igdudn imun (un) afad ad lkmn yan ufssay asrtan asulan i umyasay xf tmtilt n tnzruft.

g tbrat nns, issrɣud bab n waddur muḥmmad wiss ṣḍis mass wilyam samwiy rutu xf ustay nns wiss smmus, minzi iga aslway n tgdudant takiniyt, issrɣud as awd xf umurs g istayn idimuqqṛaṭiyn g tmazirt nns g ɣuct 2022, inna mas d imursn ad fkan yan watig amqqran i tmazirt n kinya ɣ yigr n tdimuqqṛaṭiyt .

ifka ugllid afus i uslway akiniy afad ad yili yan usbuɣlu i tzdayin ngr tmazirt nns d tmizar nniḍn g afriqqya.

g tsga yaḍn, inna mass wilyam rutu mas ira ad iswuri d ugllid afad ad yili yan umsasa n tzdayin gr tmizar, d rad tili yat tnkra s tsrtan n umsas d umsuruf g tsga tamɣribiyt, d umyawas nns g tlkamt n ufra.

inna unmala mas d timizar ad illa darsnt yan umsasa xf tzdayin tidiblumasiyin gratsn s uswir n tdrawt tastratijiyt g ṣḍiṣ yirn nna d iddan, inna daɣ mas tagdudant takiniyt ma srad tṛẓm tamsqqadt nns g ṛṛbaṭ.

mk lli s illa yan umsasa g usrbi n tzdayin tidmsanin d tsbbabt d tnamut gr tmizar, slawan akkʷ g igran n tagmrt n yil d tfllaḥt d ufra n utcci.

ma ad izdi awd d igran n tdusi d tmallayt d tiẓiḍaṛ timaynutin d umyawas g igr n ufra , awd amrar adlsan d usɣan gr iwdan.

mk lli s yumẓ tabrat n ugllid bab n waddur, akabaṛ n umawas naṣr buṛiṭa tiɣawsiwin n bṛṛa d umyawas afriqi


0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires